×

»Zakaj se gre« ali »za kaj gre«?
 • Vprašanje:

  Zanima me razlaga zakaj je zveza za kaj se gre napačna? Prosim za razlago pravila, ki veleva uporabo za kaj gre.


  Odgovor:

  Zveza za kaj se gre je preganjana iz neupravičenega razloga, ker naj bi bila germanizem, v resnici je za kaj gre še točnejši germanizem.

  Več o tem vprašanju si je mogoče prebrati v prispevku: Marko Snoj, Slovensko iti za in podobno (Slavistična revija 58/1 (2010), str. 21–26).

  Na tem mestu pa le na kratko:

  Uveljavila se je namreč domneva, da se je zaimek se v tej zvezi v slovenščini uveljavil pod vplivom nemške pomenske ustreznice es handelt sich um tož., ki se pogosto uporablja v istem pomenu kot es geht um tož., in zagovarja stališče, da moramo v knjižni slovenščini v tej zvezi uporabljati glagol iti brez se.

  Temu stališču še danes sledi jezikovnonormativna praksa:

  • SSKJ navaja večino primerov te rabe z glagolom brez se, zgled gre se mu za to, da bi bilo vse prav pa označi kot nižjepogovorno.
  • Podobno ravna SP 2001, ki prepoveduje rabo tipa za kaj se gre in napotuje na zapis brez se.

  V jezikovni rabi pa že več kot sto let vsem napotkom in knjižnim zgledom navkljub prevladuje zgradba za kaj se gre, tukaj se gre za denar ipd. Raba zveze iti za s splošnovršilskim se v tej zvezi je v nižjih jezikovnih plasteh, predvsem v nižjepogovornem jeziku in narečjih, močno zasidrana in verjetno sistemsko utemeljena, saj se sicer ne bi niti pojavila, kaj šele vzdržala že več kot stoletni pritisk zborne.

  Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.