×

Izvor besede »hobotnica«
  • Vprašanje:

    Zanima me, kakšen je izvor besede hobotnica.


    Odgovor:

    Slovenska beseda hobotnica je nastala po enobesedenju besedne zveze *hobotna žival, ki vsebuje pridevnik iz pri nas pozabljenega samostalnika *hobot v pomenu ´dolg izrastek na živalskem telesu´, zlasti ´rep´ in ´rilec´. To pomeni, da je prvotni pomen naše besede nekako ´žival z dolgimi izrastki´. Več o etimološki razlagi te in drugih besed si lahko preberete v Slovenskem etimološkem slovarju in Etimološkem slovarju slovenskega jezika.

    Marko Snoj (november 2014)