×

Razlika med izrazoma »zavržno« in »zavrženo«
 • Vprašanje:

  Kakšna je pomenska razlika med izrazoma zavržno in zavrženo?


  Odgovor:

  Če v iskalno okence slovarskega spletišča www.fran.si vtipkate zavržen, boste v drugi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika dobili dva zadetka:

  • Prvi bo deležniško podgeslo v slovarskem sestavku zavreči. Tam piše, da je prvi pomen deležnik od zavreči, torej opisuje lastnost tega, kar smo zavrgli, nekako »vržen proč«, kot dodatno razberete iz zgleda rabe zavrženi deli avtomobila, drugi pomen iste besede pa je »nemoralen, pokvarjen«, kot razberemo tudi iz tam navedenih zgledov rabe.
  • Drugi pridevnik zavržen ima neobstojni polglasnik v zadnjem zlogu, pomeni pa »nizkoten, pokvarjen«, npr. zavržno dejanje. Drugi pomen deležnika zavržen -a in edini pomen pridevnika zavržen -žna sta skoraj enaka. Glavna razlika med njima je v tem, da je prvi del splošnega jezika, drugi pa se praviloma uporablja le v pravniških besedilih.

  Enake informacije lahko razberete tudi iz SSKJ in SNB, ki sta prav tako dostopna na istem spletišču.

  Marko Snoj (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.