×

Sklanjanje ženskih imen
 • Vprašanje:

  Kako se sklanjajo ženska imena ali obstaja kakšno pravilo?


  Odgovor:

  Ženska imena navadno sklanjamo po prvi ženski sklanjatvi:

  • Petra Petre Petri Petro Petri Petro

  Nekatera ženska imena so nesklonljiva oziroma niso sklonljiva z glasovnimi končnicami, zato spadajo v 3. sklanjatveno skupino: Ines, Karmen, Nives, Dagmar. V to skupino se uvrščajo večinoma tuja imena.

  Več o posebnostih pa povejo pravopisna pravila v poglavju Ženske sklanjatve (člen 806 in dalje).

  Helena Dobrovoljc (november 2014)