×

Sklanjanje ženskih imen
 • Vprašanje:

  Kako se sklanjajo ženska imena ali obstaja kakšno pravilo?


  Odgovor:

  Ženska imena navadno sklanjamo po prvi ženski sklanjatvi:

  • Petra Petre Petri Petro Petri Petro

  Nekatera ženska imena so nesklonljiva oziroma niso sklonljiva z glasovnimi končnicami, zato spadajo v 3. sklanjatveno skupino: Ines, Karmen, Nives, Dagmar. V to skupino se uvrščajo večinoma tuja imena.

  Več o posebnostih pa povejo pravopisna pravila v poglavju Ženske sklanjatve (člen 806 in dalje).

  Helena Dobrovoljc (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.