×

Povratno svojilni zaimek ali svojilni zaimek (2)
  • Vprašanje:

    zavedam se, da so vprašanja o povratnem svojilnem zaimku že prežvečena tema in da najpogosteje že na daleč prepoznamo napako, ko se namesto pravilnega svoj rabi vaš (npr. v Mercatorju, ko nam avtomat reče: Vzemite vaš denar). Pa vendar: je mogoče, da je raba naš namesto svoj v povedi Vsi smo skrbniki našega jezika vendarle ustrezna, ali je povsem napačna?


    Odgovor:

    Gotovo je raba povratnega svojilnega zaimka v povedi Vsi smo skrbniki svojega jezika ustrezna. Zdi pa se, da (lahko) gre v povedi Vsi smo skrbniki našega jezika glede na prvo poved za nekakšen pomenski odmik. Razumeli bi namreč lahko, da se zveza naš jezik pomensko ustaljuje in v jeziku funkcionira kot nekakšno nadomestno ime za slovenščino (na podoben način običajno govorimo o naši domovini, čeprav je ustrezno govoriti tudi svoji domovini), kot (vsaj) deloma ustaljena enota pa se besedna zveza naš jezik ne podreja (na enak način kot nestalne oz. manj ustaljene zveze) pravilom rabe povratnih svojilnih zaimkov v slovenščini. Pri zvezi naš jezik gre poleg tega tudi za nekakšno ekspresivno rabo, pod (večjim ali manjšim) poudarkom pa se svojilni zaimki pogosto rabijo namesto povratnih – in to je knjižna raba. To se kaže v zgledih tipa šli bomo z našim avtom, ne z vašim (zgled šli bomo s svojim avtom, ne z vašim bi zvenel nenavadno). Možnost rabe svojilnega zaimka namesto povratnega svojilnega zaimka bi morda lahko utemeljili tudi z dejstvom, da se enota našega jezika slovnično ne podreja neposredno osebku, ampak enoti skrbnik, ki je del povedkovega določila, poleg tega pa v zgledu ne gre za izražanje prave svojine, ampak za nekakšno razmerno svojilnost. Zgled Vsi smo skrbniki našega jezika je torej povsem ustrezen.

    Nina Ledinek (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.