×

Kako izgovorimo samostalnik »kolk«?
 • Vprašanje:

  Kako izgovorimo samostalnik kolk?


  Odgovor:

  V SSKJ je bila glede izgovora beseda kolk dovoljena dvojnica, in sicer je izgovor zapisanega l odvisen od tega, kakšna je kakovost o-ja:

  • če besedo izgovorimo z ozkim o, jo izgovorimo z dvoustničnim , torej: [kôu̯k];
  • če besedo izgovorimo s širokim o, jo izgovorimo z l, torej: [kôlk];
  • če besedo izgovorimo z [w], je ô sicer (lahko) zapisan s strešico, vendar je izgovorjen ne široko, ampak nekoliko ožje, kot tako imenovani srednji o (SP – Pravila, str. 141).

  V SSKJ2 je po zgledu Slovenskega pravopisa 2001 glede izgovora beseda kolk dovoljena dvojnica glede izreke l/ ob vedno širokem o: [kôu̯k in kôlk]. Medtem ko pravopis izgovoru z dvoustničnim daje prednost, sta po SSKJ2 obe izgovorni dvojnici enakovredni.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (november 2014)


Prijavite se za odgovor