×

Po Googlu »guglamo« ali »googlamo«?
 • Vprašanje:

  Kako bi se pravilno zapisala glagola, ki pomenita uporabljati spletni program Skype in brskalnik Google – skajpati ali skypati in guglati ali googlati? Glede na to, da prehajata v splošno rabo, pa vendar sta tudi lastni imeni.


  Odgovor:

  Glagola guglati/googlati in skajpati/skypati sta res tvorjena iz lastnih imen Google oz. Skype, vendar sta glagola, ne imeni, zato ne podlegata zakonitostim, ki veljajo za lastna imena.

  Sodeč (1) po zapisih tipa knajpati, ki jih že davno ne pišemo več kneippati, (2) trendu, da se oba glagola čedalje pogosteje zapisujeta podomačeno, (3) da imata zapisa googlati in skypati še to nerodnost, da zaradi upada -e vsaj drugi ni takoj razpoznaven, bi si upal tvegati priporočilo, da sta podomačena zapisa guglati in skajpati primernejša od polcitatnih googlati in skypati.

  Glagol guglati/googlati je uvrščen v Slovar novejšega besedja slovenskega jezika in v drugo izdajo SSKJ. V prvem ima prednost citatni zapis, v drugem se prednost obrača v smer podomačenemu. Glagola skajpati naši priročniki še nimajo, ker je premlad. Pričakovati je, da bo uvrščen v eno naslednjih prenovitev Sprotnega slovarja slovenskega jezika.

  Marko Snoj (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.