×

Pravno izrazje: »malomarnostno kaznivo dejanje«
 • Vprašanje:

  V kazenskem zakoniku so tudi kazniva dejanja, storjena zaradi malomarnosti. V pravnih besedilih se večkrat pojavi besedna zveza malomarno kaznivo dejanje, včasih pa tudi malomarnostno kaznivo dejanje.

  Prva varianta se mi ne zdi primerna, ker je njen dobesedni pomen drugačen od tega, kar ta pojem pomeni. V drugi varianti pa je na novo skovana beseda, ki je morda zelo abstraktna in ni v nobenem slovarju.

  Kakšno je vaše mnenje?


  Odgovor:

  Na vaše vprašanje so odgovorili sodelavci terminološke sekcije: Malomarnostno kaznivo dejanje

  Uredništvo svetovalnice (november 2014)