×

Glagoli s »se« in »si«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se zapisujejo naslonke v primeru, ko sta skupaj postavljena dva povratna glagola, npr.:

  bojim se dopisovati si

  • Bojim se dopisovati s teboj.
  • Bojim si dopisovati s teboj.
  • Bojim se dopisovati si s teboj.

  Odgovor:

  V Toporišičevi Slovenski slovnici (2000: 537) najdemo opis: »Kadar sta za povedek dva glagola s se, se en se izpušča: Bal se je smejati (ne: smejati se) [podč. HD].« Toporišičev opis lahko dopolnimo. Zaradi izpusta morfema drugega glagola je mogoče poved razumeti drugače, kot bi želeli:

  • bojim se zameriti se NEKOMU (zameri nekdo tretji)
  • bojim se zameriti NEKOMU (zameri pripovedovalec)

  Gradivo izkazuje, da se v omenjenih položajih (tj. kadar ima v vlogi predmeta nastopa nedoločnik) izpušča tudi morfem si (npr. Take šlamastike si ni drznil privoščiti niti včasih preveč prilagodljivi JD.).

  Enake zakonitosti veljajo tudi v drugačnih skladenjskih položajih, tj. pri naštevanju glagolov: Razigrano so tekali sem ter tja, se pogovarjali, smejali in dvigali roke.

  Ta zadrega je slovnična, pri ubesedovanju pa se lahko temu izognemo z glagolnikom (ob katerem se prvotna glagolska se in si tako vedno izgubita) ali pa z drugačno glagolsko obliko, torej: Bojim se dopisovanja s teboj ali Bojim se, da bi si dopisoval s teboj.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.