×

Števniki v skladenjski rabi
 • Vprašanje:

  Zanima me zakaj se spremeni končnica pri samostalniku pes, in sicer v imenovalniku množine, ko govorimo trije psi, štirje psi, pet psov ... in drugih podobnih primerih.


  Odgovor:

  Razlika med števniki (izjemi sta en in dva) tri, štiri in pet je razvidna iz spodnjih paradigem:

  • 3: trije psi, treh psov, trem psom, tri pse, treh psih, tremi psi
  • 4: štirje psi, štirih psov, štirim psom, štiri pse, štirih psih, štirimi psi
  • 5: pet psov, petih psov, petim psom, pet psov, petih psih, petimi psi
  • 6: šest psov, šestih psov, šestim psom, šest psov, šestih psih, šestimi psi

  Števniki 0 in 5–100 (razen 1, 2, 3 in 4 ter od 100 naprej, če se končajo na 01, 02, 03 in 04, torej odvisno od zadnjega števnika v izreki) so v imenovalniku in tožilniku rabljeni kot prilastek in imajo za vse tri spole enako obliko (pet psov, kot veliko psov), števniki 1, 2, 3 in 4 ter 01, 02, 03 in 04 pa se v imenovalniku in tožilniku ter v vseh preostalih sklonih sklanjajo pridevniško (en pes, dva psa, trije, štirje psi, kot povožen pes, kosmata psa …, besni psi).

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc, Aleksandra Bizjak Končar (oktober 2014)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.