×

Izvor priimka »Cigale«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Cigale oziroma Cigala.


  Odgovor:

  Priimek** Cigale **nosi 239 oseb (od tega 107 v osrednjeslovenski in 36 v savinjski statistični regiji), njegovi različici Cigole in Cigala pa samo 30 oz. 10. Tudi priimek Cigula verjetno kaže jemati kot različico istega priimka, čeprav jih izmed 107 njegovih nosilcev kar 80 živi v podravski regiji.

  Domnevno žarišče priimka Cigale je na območju Črnega Vrha nad Idrijo, od koder izhaja tudi jezikoslovec Matej Cigale. V svojem delu Črnovrški dialekt (1964) je jezikoslovec Ivan Tominec iz Lomov pri Črnem Vrhu zapisal hišno ime Caγṷàle, ž. obliko Caγulínka, prid. Caγulíǝtu, manjšalnico Caγṷàlčk, ž. obliko Cagṷàlčkuka.

  V poročni knjigi župnije Vrhnika je l. 1635 izpričan priimek Zugule iz Godoviča, 1640 Zegulle iz Logatca, v poročni knjigi župnije Spodnja Idrija l. 1683 Zigole z Vrhnike, v poročni knjigi stolne župnije Ljubljana l. 1656 pa Zigula in ž. oblika Zikulinka. Zigolle je izpričan l. 1686 tudi v Prvačini. Še v začetku 19. stol. so priimek Cigale v Črnem Vrhu pisali Zigolle.

  V Pleteršnikovem slovarju zasledimo glagol cigóliti 'škripati, slabo igrati na violino': škripač na gosli cigoli (ciguli). Pleteršnik navaja tudi glagol cígati 'slabo gosti'. Štrekelj navaja ljudsko pesem iz Luč ob Savinji: Dva zajca sta citrala, miš na gosli cigala… Oba glagola sta domnevno prevzeta iz italijanščine: cigolare in zigare. Kot vse kaže, je priimek Cigale nastal kot vzdevek za godca, ki je za silo škripal na violino.

  Silvo Torkar (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.