×

Nastanek pozdrava »na svidenje«
 • Vprašanje:

  Vljudno prosim za odgovor na precej preprosto vprašanje, ali je beseda nasvidenje nastala iz besede snidenje ali iz glagola *svideti 'ponovno videti (srečati)' oz. zakaj je v današnjem pozdravu nasvidenje in ne »nasnidenje". Pogledala sem tudi v Etimološki slovar, kjer piše:

  svidenje -a s 'snidenje, srečanje', v pozdravu nasvidenje, pisano tudi na svidenje. Glagolnik od *svideti 'ponovno videti (srečati)', sestavljenke iz s- 'skupaj, z' in videti po zgledu rus. svidanije 'svidenje, snidenje, sestanek', kar je glagolnik od glagola, ki je sestavljen iz rus. s. 'skupaj, z' in vidat 'videti'.


  Odgovor:

  Pripona v svidenje in snidenje je ista, ker sta obe besedi izvorno glagolnika, korenska dela obeh besed pa sta si podobna bolj ko ne naključno. Svidenje je izvorno glagolnik od pri nas nepotrjenega *svideti v pomenu »ponovno videti« (prim. rus. svidet'sja), snidenje pa je glagolnik od sniti se »priti skupaj s kom, srečati se«, kar vsebuje predpono sn- v pomenu »skupaj« in glagol iti (kot piše v Slovenskem etimološkem slovarju v sestavku sniti se). Pozdrav na svidenje torej izraža pričakovanje ponovnega videnja drug drugega (tako kot v rus. do svidanja, hrv., srb. do viđenja, nem. auf Wiedersehen), če pa rečemo na snidenje, smo izrazili željo, da se bomo v prihodnosti spet sešli.

  Marko Snoj (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.