×

Zaporedje in obveznost akademskih nazivov
 • Vprašanje:

  Zanima me ali je sploh potrebno za nazivom akademik še uporabljati prof. dr.?


  Odgovor:

  Ker slovenščini ločujemo več tipov nazivov, ki jih uporabljamo pred imenom in priimkom, je njihova uporaba odvisna od konkretne osebe in pridobljenega naziva. Naziv akademik ni podeljen vedno doktorjem znanosti in tudi vsi doktorji znanosti niso profesorji.

  Mogoče je torej naslednje zaporedje:

  • akad. prof. dr. Janez Novak
  • akad. dr. Janez Novak
  • akad. Janez Novak

  1. Naziv akademik podeljuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti vrhunskim ustvarjalcem. Vendar pa vsi akademiki in akademikinje (okrajšava: akad.) niso doktorji znanosti in ne univerzitetni profesorji, še zlasti to velja za člane razreda za umetnost.

  2. Visokošolski ali akademski naziv podeljujejo univerze svojim zaposlenim, če ustrezajo habilitacijskim merilom, in sicer si sledijo nazivi kronološko takole:

  • asistent in asistentka (okrajšava: asist.)
  • docent in docentka (okrajšava: doc.)
  • izredni profesor in izredna profesorica (okrajšava: izr. prof.)
  • redni profesor in redna profesorica (okrajšava: prof. ali red. prof.)
  • zaslužni profesor in zaslužna profesorica (okrajšava: zasl. prof.)

  3. Znanstveni naziv podeli univerza po končani stopnji študija:

  • po drugi stopnji: magister znanosti in magistrica znanosti (okrajšava: mag.)
  • po tretji stopnji: doktor znanosti in doktorica znanosti (okrajšava: dr.), tudi ddr. (dvojni doktor ali dvojna doktorica)

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.