×

Besedna zveza »drug drugemu«
 • Vprašanje:

  Zanima me uporaba besedne zveze drug drugemu oz. eden drugemu?


  Odgovor:

  Sodeč po slovenskih jezikovnih priročnikih, ki so izhajali v 20. stoletju, sta zvezi posamostaljenih pridevnikov (eden in drug) in posamostaljenega vrstilnega števnika (drugi) – to je in eden drugega in drug drugega enako sprejemljivi in ju z normativnega vidika ne razlikujemo:

  • Že pri Pleteršniku (1894) sta zvezi enakovredni: drug drugemu, einer dem andern (tudi: eden drugemu).
  • Pri Brezniku (v Slovenski slovnici 1916) pa lahko beremo, da se obe zvezi drug drugega (in eden drugega) uporabljata za izražanje »vzajemnega dejanja«: Pomagajte drug drugemu!Voljno eden drugega slabosti nosite! (Slom.)
  • Tudi SSKJ izrecno poudarja, da za izražanje »medsebojnega razmerja« uporabljamo obe zvezi, npr.: bojita se eden drugega; ovce se tiščijo druga druge (geslo drugi, podiztočnica drug).
  • Slovenski pravopis iz leta 2001 pa zvez eden drugega oz. drug drugega ne pojmuje kot normativno problematičnih.

  Zvezi sta tudi kolokacijsko prekrivni, saj se najpogosteje povezujeta z glagoli pomagati, obtoževati, spodbujati, dopolnjevati, ščititi, greniti ... Edina razlika med zvezama je pogostnost njunega pojavljanja v jeziku:

  • drug drugega, drugemu: 22.121
  • eden drugega, drugemu: 1563

  Helena Dobrovoljc (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.