×

Stvarna lastna imena: ime ustanove Grm Novo mesto
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je pravilno, da se ustanova, v kateri sem sicer zaposlena, piše tako: Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, tako se namreč uradno imenuje naš zavod tudi v uradnih aktih.


  Odgovor:

  Ime Grm Novo mesto − center biotehnike in turizma (s pomišljajem) je res nekoliko nenavadno glede na druga imena podobnih centrov, ki imajo lastno ime navadno v drugem delu, v prvem pa občnoimensko jedro, iz katerega izvemo, za kakšne vrste ustanovo gre. V tem imenu je na prvem mestu stvarno oz. zemljepisno ime (Grm Novo mesto = grad), drugi del pa je opisni (center biotehnike in turizma).

  Ime bi bilo mogoče oblikovati tudi drugače. Naj naštejem nekaj možnosti, četudi obstoječemu imenu ne moremo očitati nepravilnosti:

  • Grm Novo mesto − center biotehnike in turizma
  • Biotehnično-turistični center Grm Novo mesto
  • Biotehnični in turistični center Grm Novo mesto
  • Biotehnično in turistično (srednješolsko) središče Grm Novo mesto
  • Biotehnično-turistično (srednješolsko) središče Grm Novo mesto

  Helena Dobrovoljc (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.