×

Izvor priimkov »Kohek« in »Soršak«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimkov Kohek in Soršak.


  Odgovor:

  Priimek Soršak

  Priimek Soršak (301 oseba, od tega 238 v podravski statistični regiji) je izpeljan s priponskim obrazilom -ščak (-ski + -jak) in je, sodeč po obrazilu, nastal kot ime za prebivalca iz nekega zemljepisnega imena. Verjetna rekonstrukcija priimka je *Svarovščak. Domačija Soršak je v Spodnji Polskavi pri Slovenski Bistrici, Svarošek pa v Paki pri Vitanju. V zemljepisnem imenu, ki je podstava priimka Soršak (če je ta iz *Svarovščak), je staroslovensko osebno ime na Svar- (prim. glagol svariti), enako kot v krajevnem imenu Sromlje (iz *Svarom, to pa iz *Svaromisel) v o. Brežice ali v imenu zaselka Svarje (vas Zalog v o. Kranj).

  Priimek Kohek

  Priimek Kohek (228 oseb, od tega 104 v pomurski statistični regiji) ima najverjetnejše žarišče nastanka v Melincih v Prekmurju. O njegovem izvoru je brez starejših historičnih zapisov in brez narečnega gradiva težko reči kaj zanesljivega. Morda je nastal kot vzdevek iz sicer neizpričanega narečnega občnega imena *koh (iz nem. Koch 'močnik'), sorodnega občnemu imenu kóhec 'mlečna kisla juha z nadrobljenim kruhom, močnik', ki je izpričano v prleškem narečju (Ciril Paluc, Cerkvenjaški besednjak, Maribor 2010, Bernard Rajh, Güčati po antujoško, Maribor 2010).

  Silvo Torkar (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.