×

Kako sklanjati ime »Milko Matičetov«?
  • Vprašanje:

    Kako sklanjati ime Milko Matičetov? Milka Matičetovega ali Milka Matičetova?


    Odgovor:

    V slovenščini je priimkov, ki se sklanjajo na pridevniški način, torej v rodilniku kot Milka Matičetovega, zelo malo (zato se kdaj pojavi zapisano na način Milka Matičetova ipd.). Pred kratkim umrli etnolog ga je v italijanski državi, kamor je do druge svetovne vojne spadal Kras, prevzel po domačem hišnem imenu namesto priimka Ukmar, ker so mu tega italijanske oblasti poitalijančile. Zato pridevniško na način Milka Matičetovega, Milku Matičetovemu, pri Milku Matičetovem, z Milkom Matičetovim. Njegova žena Vida Matičetova je bila prevajalka in večinoma se njen priimek prav tako ravna čisto pridevniško (in le redko je kje zapisana kot Vida Matičetov). Zaradi spoštljivosti poskušajmo posebne (pisne, izgovorne, naglasne) oblike in sklanjatvene vzorce imen in priimkov ohranjati v spominu in v rabi, in to ne le pri znanih Slovencih in Slovenkah.

    Peter Weiss (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.