×

Prislovne zloženke s števnikom »milijarda«
  • Vprašanje:

    Če ima nekaj 2,5 milijarde ponovitev, kako rečemo: 2,5-milijardokrat, 2,5-milijardkrat?


    Odgovor:

    V pisni rabi, kakršno kaže korpus Gigafida, sta ta dva prislova približno enako pogosta. Vendar pa način tvorjenja besede iz pridevnika z medpono -o- (milijardokrat) izkazuje naslonitev na oblike kolikokrat, mnogokrat, neštetokrat, velikokrat, vsakokrat ipd., zato priporočam obliko milijardkrat, ki je (brez medpone -o-) v skladu z drugimi števniškimi, kot so enkrat, dvakrat, desetkrat, stokrat, tisočkrat in milijonkrat.

    Peter Weiss (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.