×

Dan GIS v organizaciji Društva mladih geografov Slovenije
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pišejo zveze, v katerih je prvi del kratica, vendar ne gre za zloženke (za katere je pravilo v SP). Na primer DMGS-dejavnosti (DMGS - Društvo mladih geografov Slovenije), je to pravilno? Ali brez vezaja? Vem, da je ustreznejša raba dejavnosti DMGS, ampak navajam samo primer, ker me zanima, kakšno je pravilo za takšne zveze.

  Kako pravilno zapisati besedno zvezo DMGS GIS dan? Gre za Društvo mladih geografov Slovenije in Geografski informacijski sistem. Zveza mora ostati v takšni obliki, saj gre za ime projekta, kakor so ga izbrali v društvu, zato me zanima, kako ga zapisati v tej obliki. Bi bilo ustrezno DMGS GIS-dan? V smislu, da je DMGS sestavina levega prilastka in zato ni vezaja med DMGS in GIS. Ali bi bil vseeno potreben, torej bi imeli dva vezaja?


  Odgovor:

  Ta tip zloženk, torej tistih, ki imajo v prvem delu črkovno, številčno ali kratično sestavino, pišemo po pravilih Slovenskega pravopisa 2001 z vezajem. V zadnjih desetletjih število teh zloženk narašča, pogosto pa jih pišemo tudi brez vezaja, s čimer uporabniki sledijo tipu zloženk tarok karte, mentol bombon, bešamel omaka ..., ki jih vse pogosteje ali celo brezizjemno pišemo kar narazen.

  Za zloženke, o katerih sprašujete, je normativno sprejemljiveje, če jih pišete v obrnjenem vrstnem redu: dejavnosti DMGS, naslov IP, test IQ ali z vezajem: IP-naslov, IQ-test. Tako še: DMGS-dejavnosti, ISDN-modem, ISO-standard, IT-podpora, LCD-zaslon, SIM-kartica ... To načelo ne velja za pridevniške zloženke tega tipa: HIV-pozitiven.

  Če iščemo približek angleškega International GIS Day je ime DMGS GIS dan res precej nerodno izbrano. Zveza GIS Day bi se v slovenščini ustrezneje glasila mednarodni dan GIS-ov, če izhajamo iz besedne zveze mednarodni dan geografskih informacijskih sistemov. Lahko sicer uporabimo tudi edninsko obliko: mednarodni dan geografskega informacijskega sistema (mednarodni dan GIS), če je GIS lahko nadpomenka za vse vrste teh sistemov, krajše: dan GIS.

  Če zveze ne moremo oblikovati drugače, bi kratico DMGS (Društvo mladih geografov Slovenije) lahko postavili na začetek. Pri tem se je treba zavedati, da je kratica samostojna leksikalna enota in pogosto nima več prave pomenske in slovnične povezave s pomenom (razvezavo) kratice, ki je v podstavi. Sledijo torej različne sistemsko dopustne možnosti zapisa:

  • dan GIS DMGS
  • DMGS-jev GIS-dan
  • DMGS-jev dan GIS ali DMGS-jev dan GIS-ov

  Zapisi z dvema vezajema v slovenskem jeziku pojavljajo le tedaj, če je prvi vezaj del citatno prevzet (Wi-Fi-naprava ... AC-DC-adapter, CD-ROM-pogon), ni pa skladenjsko pogojen kot v našem primeru, zato je tudi zelo nenavaden (DMGS-GIS-dan). Kratica v pridevniški rabi pogosto ni kodirana z obrazilom (DMGS-jev), zato je zapis brez vezajev nenavaden, a dopusten: DMGS dan GIS.

  Vsekakor se je treba vprašati, ali je taka zveza kratic smiselna in dovolj povedna in ali ne bi bilo bolje imena preoblikovati.

  Helena Dobrovoljc (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.