×

Kdo je »swinger« in kdo »svinger«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako bi z eno besedo poimenovali plesalca ali plesalko swinga. Ali imamo v slovenskem jeziku kak ustaljen izraz? Se lahko uporablja swinger/swingerka, čeprav ima nek drug pomen (Slovar novejšega besedja slovenskega jezika, str. 348, 349)? oz. katero poimenovanje bi bilo najbolj ustrezno, da ne bi vzbudilo drugih konotacij?


  Odgovor:

  Do izida Slovarja novejšega besedja slovenskega jezika (SNB) so slovarji slovenskega jezika (SSKJ in pravopisni slovar 2001) pomen izraza swing povezovali le s plesom. Medtem ko je SSKJ poznal citatni zapis swing, je pravopis uporabnika usmeril k poslovenjenemu zapisu sving.

  SNB je z izrazi svinganje in swinganje, svingati in swingati, swinger in svinger, svingerski in swingerski, svingerstvo in swingerstvo segel na področje spolnih praks. Vse navedene izraze je sprejel v domači in tuji obliki, četudi gre za hibridne tvorbe, saj imajo že slovenska priponska obrazila. SNB pri tem ne vzpostavlja normativnega razmerja med obstoječim swingom v SSKJ in pravopisnim podomačenim svingom.

  Ob izidu druge, dopolnjene izdaje SSKJ, tj. SSKJ-2, je ohranjena dvojna možnost zapisa pri opisovanju spolne prakse, tj. svinganje in swinganje, svingati in swingati, swinger in svinger, svingerski in swingerski, svingerstvo in swingerstvo. Za izraz swing, ki pomeni jazzovsko zvrst in ples, pa je uvedena dvojnica swing in sving, a brez izpeljanih besedotvornih različic, npr. swinger, swingovski, swinganje, swingerski, ki jih izkazuje raba:

  • Kolektivno hardbopanje in swinganje ter občasni freejazzovski izbruhi so vrhunec nedvomno doživeli v finalnem delu, v priredbah skladb Roswella Rudda in Dona Cherryja.
  • Muzicisti so v komercialnem miljeju v nedrjih industrijske kapitalistične sile prakticirali oboje, igrali so bop in swingali na bluesovski podlagi.

  Ob upoštevanju rešitev v prenovljenem SSKJ-2 naj bi tako prve in druge izraze pisali na oba načina. Pogledano od blizu pa je priporočilo sestavljavcev SSKJ-2 naslednje:

  • izraze, povezane z glasbo in plesom, je bolje pisati v citatni obliki (swing);
  • izraze, povezane s spolnimi navadami, pa v podomačeni obliki (svinger, svinganje, svingerski ...).

  Odgovor na vaše vprašanje se torej glasi, da je izraz swinger/swingerka mogoče uporabljati za plesalca oz. plesalko. Če vas možnost zamenjave moti, se lahko odločite tudi za slovenskemu besedotvornemu načinu bližjo različico (swingar, swingarka), ki se tudi pojavlja verjetno prav zaradi želje po očitnejšem razlikovanju s svingerji:

  • Zdajšnja postava ansambla je pripravila in strumno odigrala repertoar, ki je standarden, domala prepisan iz povprečnega učbenika, kaj je v zgodovino jazza prineslo obdobje Neworleančanov in swingarjev. (Delo, 2002)
  • Vsi so swingarji in blueserji, barski pohajkovalci. (Mladina, 2003)

  Lahko pa se izrazite tudi opisno: Trenutno je ena najinovativnejših in izrazno zanimivih plesalk swinga v Sloveniji.

  Helena Dobrovoljc (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.