×

Vejica pred »in ko«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali v spodnjem primeru pišemo vejico pred veznikom in: Stali so v tišini, in ko so zaslišali zvonec, so hitro stekli v razred.


  Odgovor:

  Eno najzmotnejših prepričanj v zvezi s slovensko vejico je, da se nikoli ne pojavi pred veznikom in. Obstajajo skladenjske okoliščine, v katerih se zgodi ravno to (npr. kadar se vrinjeni stavek konča pred veznikom in, s katerim se nadaljuje poved). Kadar vezniku in sledi kateri od podrednih veznikov (ker, da, če, ko …), pa je treba ločevati dvoje:

  1. Vezniška zveza in podredni veznik lahko uvaja t. i. vmesni odvisnik med dvema glavnima stavkoma, npr. Imamo dobre stike z zdravniki, in če je potreben zdravniški nasvet, ga tudi priskrbimo. Mesto stave vejice v takih primerih prepoznamo tudi po tem, da lahko namesto nje uporabimo piko. V primeru, ki ga navajate, torej: Stali so v tišini. In ko so zaslišali zvonec, so hitro stekli v razred. (Takšna pretvorba je sicer stilno zaznamovana in je ne moremo poljubno uporabljati, kot didaktični pripomoček pa je dobrodošla.)

  2. Vezniška zveza in podredni veznik lahko uvaja tudi istovrstni odvisnik, npr. V današnjem tempu življenja pogosto pozabimo na to, da lahko pomagamo drugim in da bomo morda tudi sami potrebovali pomoč že jutri. V takem primeru vejice pred vezniško zvezo ne pišemo. Pa še didaktični pripomoček: če lahko zvezo dveh istovrstnih odvisnikov podaljšamo v verigo, pred takimi z in uvedenimi odvisniki nikoli ni vejic: V današnjem tempu življenja pogosto pozabimo na to, da … in da … in da …

  Tina Lengar Verovnik (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.