×

Mala ali velika začetnica: Kako zapisati »Miklavžev čaj«?




 • Vprašanje:

  Zanima me velika oz. mala začetnica v naslednjih primerih:

  • pili smo Miklavžev/miklavžev čaj
  • izdelovali smo Miklavže/miklavže iz testa

  Podobno lahko navežem še na Martinove/martinove stojnice in Martinove/martinove dneve.


  Odgovor:

  Zvezo miklavžev čaj je priporočljivo pisati z malo začetnico, saj pridevnik miklavžev v tem primeru zaznamuje vrsto čaja, podobno kot npr. božični čaj, in je izpeljan iz imena praznika oz. posebnega datuma (miklavž – praznik sv. Miklavža, 6. decembra); ti pa se po pravilih slovenskega pravopisa (SP 2001, 150) pišejo z malo začetnico.

  V povedi Izdelovali smo miklavže iz testa se piše miklavž z malo začetnico, saj poimenuje posebno oblikovano krušno pecivo, ki se peče ob prazniku sv. Miklavža.

  Pridevnik Martinov je izpeljan iz osebnega imena Martin. V zvezi Martinove stojnice pridevnik zaznamuje vrstnost, ne svojilnost, zato ga je po aktualni kodifikaciji priporočljiveje pisati z malo začetnico, dopuščena pa je tudi velika začetnica (SP 2001: § 115, 157–159), torej martinove/Martinove stojnice.

  Ob bežnem pregledu gradiva je mogoče ugotoviti, da se zveza Martinovi dnevi uporablja kot lastno ime, in sicer ime prireditve, zato se pridevnik Martinov v tem primeru piše z veliko začetnico (prim. SP 2001: § 88).

  Nataša Jakop (december 2014)



Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.