×

Izvor izraza »mirodilnica«
 • Vprašanje:

  Kakšen je izvor izraza mirodilnica?


  Odgovor:

  Izvor in etimologija zastarele besede mirodȋlnica 'drogerija', do zdaj slovarsko evidentirane le v SSKJ in četrti izdaji Janežičevega slovensko-nemškega slovarja iz leta 1908, še nista bila obravnavana. Ta slovenski neologizem meščanskega okolja je bil v rabi v osemdesetih letih 19. stoletja in pozneje predvsem še v prvi polovici 20. stoletja. Ko so se drogerije, prvotno prodajalne pretežno kolonialnega blaga (začimbe, dišave …), pri nas začele uveljavljati, poimenovanja zanje pa še nismo imeli, uvajanje besede mirodilnica, ki je bila pod vplivom samostalnikov na -ilnica najverjetneje narejena na podlagi hrvaške mirodarnica 'prodajalna začimb', tudi mirodijarnica 'isto', v primerjavi z alternativno drogerija nemškega izvora ni bilo uspešno.

  Hrvaška neologizma mirodarnica in mirodijarnica sta bila kot dobesedna prevoda za nemško Drogerie v drugi polovici 19. stoletja, morda prek mirodijar 'drogerist', tvorjena iz hrvaške mirodija, tudi mirođija, ki je prvotno pomenila '(prijeten) vonj', kasneje pa se je začela uporabljati za označevanje nekaterih dišavnic, npr. peteršilja, kopra, pa tudi začimb nasploh. V hrvaščino je bila beseda enako kot v srbščino izposojena iz novogrške myrōdía '(prijeten) vonj'.

  Ker je bil samostalnik mirodilnica po tuji predlogi narejen v slovenščini, ga je treba oceniti kot domačo besedo, čeprav je glede tvorbe hibrid s korenskim delom mirod- tujega, hrvaškega izvora. V etimološkem smislu je mirodilnica tako kot drogerija 'kraj, kjer so (= se prodaja) začimbe (tj. posušena dišeča zelišča)'.

  Metka Furlan (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.