×

Kako povezati vezaj in simbol v pridevniškem izrazu (100-kV transformator)?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno napiše 2 x 400 kV daljnovod Beričevo-Krško. Ali je ta zapis pravilen? Kako pa zapisati 110 kV (ali 110kV ali 110-kV) energetski transformator oz. priporočila za 110-kilovoltni energetski transformator?


  Odgovor:

  Pisna znamenja za označevanje merskih enot se pogosto nahajajo v položajih, ko skupaj s spredaj stoječo števko tvorijo pridevniško obliko. Slogovno priporočljivo je take zveze izpisovati z besedo, npr. 50-odstotni, 110-kilovoltni

  V posebnih položajih pa je zaradi omejenosti s prostorom (preglednice) ali enotnosti z drugimi, z enoto ali simbolom zapisanimi zapisi mogoče pisati tudi števko in simbol.

  V teh primerih zapišemo mednju vezaj:

  • 110-kV energetski transformator.

  Vaš primer bi bil ustrezneje zapisan takole:

  • 2 × 400-kV daljnovod Beričevo–Krško,

  torej tudi z znakom × (na računalniški tipkovnici AltGr Đ) namesto x (iks) in s pomišljajem namesto vezajem med Beričevo in Krško.

  Tega pravila sicer ne boste našli v nobenem od dosedanjih pravopisnih priročnikov, vendar pa je pisna praksa pokazala, da je zapis z vezajem, ki ga je že pred leti predlagala npr. Marta Kocjan Barle v priročniku Abeceda pravopisa, uveljavljali pa so ga zlasti lektorji v tehničnih besedilih (npr. v reviji Življenje in tehnika), za bralca manj dvoumen kot stični zapis (100kV), saj z zapisanim vezajem izrecno opozorimo na pridevniški značaj zapisanega:

  • Na brazilski strani je razdelilna transformatorska postaja, ki prejema prek štirih 500-kV daljnovodov vso proizvedeno energijo frekvence 60 Hz. (Življenje in tehnika, 2001)

  Predlog tovrstnega zapisa je predstavljen tudi v Slovarju pravopisnih težav, ki ga najdete na portalu Fran (SPT, geslo KV). Normativno sprejeta bo ta rešitev tedaj, ko bo potrjena v pripravljajočih se pravopisnih pravilih.

  Helena Dobrovoljc (december 2014)