×

Raba zaimka »čigar« ob samostalnikih srednjega spola
 • Vprašanje:

  Prosim za odgovor na vprašanje, ali je pri besedi prebivalstvo mogoče rabiti zaimek čigar (prebivalstvo, čigar predniki) ali zgolj kateri (prebivalstvo, katerega predniki). SP 2001 je nedvoumen, da se čigar rabi zgolj za ednino osebe moškega spola, pa vendar: v podstati besede prebivalstvo je ne nazadnje človek. Najverjetneje pa to ne more vplivati na slovnične lastnosti besede srednjega spola prebivalstvo in rabo pravilne oblike zaimka, kajne?


  Odgovor:

  Tako Toporišičeva Slovenska slovnica (str. 334) kot SSKJ opozarjata, da s čigar izražamo le svojino osebe moškega spola v ednini. Oba priročnika (v slovnici opisno, v slovarju pa z oznako neustaljeno) opozarjata na slogovno slabše možnosti, ko se čigar uporablja tudi ob samostalnikih srednjega spola in v dvojni in množini. Pri tem je iskanje pomenskih vzporednic človekljudjeprebivalstvo drugotnega pomena.

  SSKJ:

  čígar zaim. neskl. (ȋ) izraža lastnino posamezne moške osebe, na katero se nanaša: kmet, čigar hiša je zgorela; sosed, na čigar pomoč se zanaša // neustalj. izraža pripadnost stvarnemu ali pojmovnemu imenu moškega ali srednjega spola; katerega: kostanj, čigar senca ga je prikrivala; stvarstvo, čigar središče je luč

  Narava tovrstnih slogovnih napotkov je pogosto zgolj dogovornega značaja. Koreninijo v izročilu in v sodobnem kontekstu pogosto delujejo neutemeljeno, zlasti zato, ker jih ponavljamo iz priročnika v priročnik, po drugi strani pa jih z jezikovnokulturnega vidika težko kar obidemo zaradi pomanjkanja sodobnih raziskav sloga in aktualne skladenjske rabe. O njihovi (ne)upravičenosti bi se lahko izrekli le ob celovitem pregledu in aktualizaciji stanja ter dogovora v sodobnem stilističnem priročniku.

  Helena Dobrovoljc (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.