×

Števnik »tisoč« in njegove oblike
 • Vprašanje:

  Ali je prav, če rečemo:

  En dan v miru je boljši od tisoče drugih.


  Odgovor:

  Števnik tisoč v tožilniški obliki tisoče uporabljamo navadno pri poudarjanju v zvezi s predlogom na: na tisoče ... Brez predloga je oblika v sodobni rabi nekoliko manj navadna, a sprejemljiva:

  • Potem nastane iz kovine polizdelek in za njim pločevinka, tuba, avtomobilsko platišče ali okenski okvir, lahko del avtomobila, aviona, folija ali še tisoče drugih predmetov.

  V povedi, ki jo navajate, je uporabljen predlog od, ki se navadno veže z rodilnikom, zato pričakujemo obliko tisočih, a ker je števnik tisoč pogosteje uporabljen kot nepregiben, čemur ustreza tudi njegov pomen v teh kontekstih ('veliko, dosti, nešteto'), je upravičeno uporabljati obliko tisoč:

  • Žrtve krutega nacističnega režima so že v švicarskem primeru ugotovile, da je dobra tožba boljša od tisoč prošenj

  Torej: En dan v miru je boljši od tisoč drugih.

  Druga možnost branja in razumevanja bi bila od tisočev (= nekaj tisoč) drugih, kar se še posebej jasno vidi iz nekoliko razširjenega primera En dan v miru je boljši od deset tisoč drugih (10.000) v primerjavi z En dan v miru je boljši od desettisočev drugih (nekajkrat 10.000).

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.