×

Izvor priimka »Gantar«
  • Vprašanje:

    Mi lahko, prosim, pojasnite izvor priimka Gantar?


    Odgovor:

    Priimek Gantar (698 oseb, od tega 269 v osrednjeslov., 186 v gorenjski in 173 v goriški stat. regiji) lahko na podlagi že objavljenih virov spremljamo na Žirovskem že od leta 1501, ko so ga zapisali kot Gunttar, 1754 pa kot Gondtar in Ganthar. Priimek verjetno izhaja iz poimenovanja poklica gontar 'skodlar'. Oblika Gantar je nastala zaradi akanja po idrijskem premiku naglasa na priponsko obrazilo -ar.

    Silvo Torkar (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.