×

Izvor priimka »Gantar«
  • Vprašanje:

    Mi lahko, prosim, pojasnite izvor priimka Gantar?


    Odgovor:

    Priimek Gantar (698 oseb, od tega 269 v osrednjeslov., 186 v gorenjski in 173 v goriški stat. regiji) lahko na podlagi že objavljenih virov spremljamo na Žirovskem že od leta 1501, ko so ga zapisali kot Gunttar, 1754 pa kot Gondtar in Ganthar. Priimek verjetno izhaja iz poimenovanja poklica gontar 'skodlar'. Oblika Gantar je nastala zaradi akanja po idrijskem premiku naglasa na priponsko obrazilo -ar.

    Silvo Torkar (januar 2015)