×

Oziralni odvisni stavki in zaimek »kjer«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z rabo besede kjer v naslednji povedi:

  • Ohladilo se bo in popoldne bomo z izjemo Primorske, kjer jih bo okoli petnajst, po državi namerili okoli deset stopinj.

  Nekje sem namreč zasledila, da se kjer naj ne bi uporabljal, če je prej že izražen kraj.


  Odgovor:

  Tako SSKJ kot Slovenski pravopis 2001 z napotili posredno opozarjata na posebnost v oziralnih odvisnih stavkih, in sicer gre za položaje:

  (1) v katerih se kjer nanaša na prislov v glavnem stavku (gre torej izražanje prostora, kraja, področja, kjer se kaj dogaja):

  • naj ostane (tam), kjer je
  • ni šla nikamor, kjer bi ga lahko srečala

  (2) v katerih se kjer nanaša na samostalnik in nima pomena izražanja kraja dogajanja, zato normativno (slogovno) napotilo usmerja k rabi oziralnega zaimka kateri:

  • vas, kjer je bil rojen --> vas, v kateri je bil rojen
  • napisal je članek, kjer govori o prometu --> napisal je članek, v katerem govori o prometu

  Pozorno opazovanje jezikovnih navad pokaže, da se zlasti v strokovnih prispevkih, v katerih želi biti pisec čim bolj nedvoumen in jasen, ta načela dovolj uspešno uresničujejo. Izražanje kraja je pogosto odvisno od upovedovalnih okoliščin, zato je smiselno, da se pri lektoriranju in popravljanju tujih besedil teh načel držimo tedaj, ko se želimo izogniti nerazumevanju ali dvoumnosti.

  Poved, ki jo navajate, pa naj kljub domnevni neustreznosti ostane v obliki, ki ste jo zapisali. To bo vsekakor manj moteče, kot če bi zapisali: z izjemo Primorske, na kateri jih bo ...

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.