×

Izbira med variantami primernika: raje ali rajši
 • Vprašanje:

  Moje vprašanje se nanaša na rabo besed raje oziroma rajši. Katera je pravilnejša izbira? Primer: Mamo imam raje/rajši od očeta.


  Odgovor:

  Medtem ko povojni jezikovni priročniki, tako opisni kot normativni, med obema primerniškima oblikama niso delali razlike, zadnji pravopis (SP 2001, iztočnica rad) daje prednost obliki rajši, ki je sicer v rabi precej redkeje rabljena kot njena dvojnica raje. Razmerje v besedilnem korpusu Gigafida je 1 : 12.

  Mislim, da ste pri odločitvi za eno ali drugo obliko povsem svobodni.

  Helena Dobrovoljc (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.