×

Izbira med variantami primernika: raje ali rajši
 • Vprašanje:

  Moje vprašanje se nanaša na rabo besed raje oziroma rajši. Katera je pravilnejša izbira? Primer: Mamo imam raje/rajši od očeta.


  Odgovor:

  Medtem ko povojni jezikovni priročniki, tako opisni kot normativni, med obema primerniškima oblikama niso delali razlike, zadnji pravopis (SP 2001, iztočnica rad) daje prednost obliki rajši, ki je sicer v rabi precej redkeje rabljena kot njena dvojnica raje. Razmerje v besedilnem korpusu Gigafida je 1 : 12.

  Mislim, da ste pri odločitvi za eno ali drugo obliko povsem svobodni.

  Helena Dobrovoljc (januar 2015)