×

Prislov »malček« v pomenu 'malo'
 • Vprašanje:

  Na TV in radiu večkrat govorijo malce ali, slišal sem celo besedo malček. Ali je to pravilno, saj bi lahko rekli malo počakajte ali malo pred deseto itd.?


  Odgovor:

  Seveda bi lahko rekli malo pred deseto, zlasti v javnih govornih položajih formalnega značaja. A tudi prislov malček, ki je zahodnoslovenska različica izrazov 'nekoliko', 'malo', ki se je že precej razširila tudi v osrednjeslovenski govorni prostor, lahko uporabljamo, še zlasti v sproščenih in neformalnih položajih, kar kažejo tudi spodnji zgledi:

  • Še pri tistih projektih, kjer je bilo delo opravljeno zelo kvalitetno, sem v dvorani ob ogledu filma čutila malček nelagodja. (Hopla)
  • Lignje oplaknemo in jih narežemo na široke obročke in jih v ponvi z malček olja popečemo. (Zdravje)

  Za knjižno rabo manj primerna je seveda raba prislova malček v pregibni obliki, kot da gre za sicer znani samostalnik moškega spola, podoben samostalniku kanček:

  • Po spletu zanimivih naključij ter z malčkom sreče me je prepoznal …

  Helena Dobrovoljc (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.