×

»Klub alumnov« ali »društvo alumnov« in vprašanje velike oz. male začetnice
 • Vprašanje:

  Na šoli smo ustanovili alumni klub, sedaj pa smo v zadregi, kako to zapisati, ali z veliko ali z malo začetnico.


  Odgovor:

  Vsekakor je v slovenskemu jeziku ustreznejše poimenovanje društvo alumnov, ki je v nekaterih akademskih okoljih že uveljavljeno, npr. Društvo alumnov Filozofske fakultete, Društvo alumnov Veterinarske fakultete. Če pa želite namesto samostalnika društvo vseeno uporabiti klub, vam svetujem slovenščini bližjo zvezo z desnim prilastkom: klub alumnov. (Ohranjanje besede alumni v pridevniški vlogi oziroma na mestu levega prilastka bi sicer – sledeč aktualnim pravopisnim načelom – odprlo tudi vprašanje zapisa skupaj oziroma narazen, npr. penklub.)

  Mislim, da je iz že zapisanega razvidno, kako uporabljati veliko oz. malo začetnico: če gre za ime društva/kluba, pišemo z veliko začetnico prvo sestavino in vse tiste neprve sestavine, ki so same lastno ime (npr. Ugledni predstavniki veterinarstva so […] na 1. rednem zboru Društva alumnov Veterinarske fakultete v Ljubljani potrdili statut društva). Če pa uporabljamo zvezo v vrstnem pomenu, potem je upravičen le zapis z malo začetnico (Ustanavljanje društev/klubov alumnov je v anglosaških deželah stalna praksa).

  Helena Dobrovoljc (april 2012)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.