×

Izvor priimka »Hostar«
 • Vprašanje:

  Prosim za etimološko razlago priimka Hostar.


  Odgovor:

  Priimek Hostar je nosilo 1. januarja 2014 samo 46 oseb, ki so ob popisu 1931 vse živele v okraju Krško, kjer pa je še bolj razširjen priimek Hosta, ki ga danes nosi 111 oseb, od tega 35 v spodnjeposavski statistični regiji. Občno ime hosta s pomenom 'gozd' se zelo pogosto pojavlja v slovenski mikrotoponimiji, zato brez vpogleda v starejše matične knjige in druge zgodovinske vire ni mogoče vedeti, ali priimka Hostar in Hostnik izhajata iz občnih imen hostar in hostnik ali pa iz mikrotoponima Hosta.

  Priimek Hosta je najverjetneje nastal s konverzijo iz mikrotoponima Hosta v pomenu 'človek, ki živi na lokaciji z imenom Hosta'.

  Silvo Torkar (januar 2015)