×

Kako sklanjamo zvezo »skupno dobro«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je pravilno: skupnega dobrega ali skupnega dobra?


  Odgovor:

  Samostalnik dobro v zvezah skupno dobro, javno dobro je zastarela oblika samostalnika dobrina. Sklanja se kot samostalnik srednjega spola:

  • dobro dobra dobru dobra dobru dobrom.

  Taka raba je tudi v skladu s pravno terminologijo, zato je v pravnih in stvarnih besedilih omenjeni način sklanjanja najbolj razširjen. Stvarnopravni zakonik (SPZ) npr. pravi: »Na javnem dobru se lahko pridobi tudi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon.«

  V sodobni rabi pa opažamo, da zavest o tem, da je dobro lahko tudi samostalnik, izginja. Zlasti v nestrokovnih besedilih in determinologizirani rabi prihaja do skladenjske reinterpretacije, po kateri je dobro razumljen kot posamostaljeni pridevnik in ga kot takega sklanjamo po pridevniški sklanjatvi, npr.:

  • Iz sebe povlecimo tisto najboljše in prispevajmo k skupnemu dobremu, k boljšemu jutri.

  Ta raba, pri kateri dobro ni več rabljeno v pomenu 'dobrina', temveč 'dobrobit, korist', je prevladujoča zlasti v časopisnih besedilih, kjer se pojavljajo tudi neterminološke zveze, kakršni sta v skupno dobro, za javno dobro.

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.