×

(Ne)dopustnost zgradbe »delati na projektu«
 • Vprašanje:

  Ali se pravilno uporablja povezava pri projektu ali se dopušča tudi na projektu?

  Primer Sklep za delo pri/na projektu.

  Kot se spominjam iz časov našega šolanja pred leti, se pravilno uporablja izraz pri projektu, v zadnjem času pa se po angleškem vzoru vse večkrat pojavlja zveza na projektu. Prosim za vaša priporočila.


  Odgovor:

  Razlikovanje med zvezama delati pri in delati na je povezano s samostalnikom, ki sledi predlogu. Raba predloga na je nevtralna, če samostalnik označuje nekaj prostorskega (delati na področju turizma, delati na kmetiji, terenu, polju, radiu … na banki, občini).

  Kadar uporabljamo zvezo glagola delati in predloga na v pomenu 'z delom omogočati nastajanje nečesa' (delati na slovarju, projektu …), nam normativni priročniki rabo predloga na odsvetujejo.

  • Že SSKJ (pa tudi SSKJ2, 2014) zgradbo delati na slovarju označita kot publicistično, torej slogovno manj primerno in usmerjata k sestavljati ga.
  • Slovenski pravopis 2001 npr. namesto zgradbe delati na tem, da … usmerja k zvezam tipa prizadevati si za …, namesto delati na slovarju pa delati pri slovarju ali sestavljati slovar.
  • Tudi starejši lektorski priročniki (npr. Sršenov Jezik naš vsakdanji, 1998) so do te zveze odklonilni in namesto nje priporočajo: delati pri projektu …, pripravljati projekt, prizadevati si za projekt …, imeti v delu projekt ipd.
  • Vezljivostni slovar A. Žele, ki nima normativnega značaja, strukturi delajo s pravopisom in delati na pravopisu izenačuje.

  Helena Dobrovoljc (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.