×

Polglasnik v besedah »videz« in »ogenj«
  • Vprašanje:

    Ali je v besedah videz in (z) ognjem normativno izgovarjati polglasnik namesto nenaglašenega /e/ ali pač? V SP-ju ni videti polglasnika v izgovorjavi (zaglavju), pa vendar se mi dozdeva, da bi naj akustično realizirali polglasnik, v drugem primeru najbrž zaradi redukcije pri pregibanju?


    Odgovor:

    V besedi videz in v orodniški obliki z ognjem je izgovor s širokim, torej nepolgasniškim e utemeljen zgodovinsko in sistemsko ter v rabi pri večini govorcev, zato je zapovedan tudi v govorjenem zbornem jeziku. Izgovor s polglasnikom je pričakovati pri govorcih z narečno podlago v kakem bolj reducirajočih govorov, med katere spada tudi današnja ljubljanska mestna govorica.

    Marko Snoj (januar 2015)