×

Polglasnik v besedah »videz« in »ogenj«
  • Vprašanje:

    Ali je v besedah videz in (z) ognjem normativno izgovarjati polglasnik namesto nenaglašenega /e/ ali pač? V SP-ju ni videti polglasnika v izgovorjavi (zaglavju), pa vendar se mi dozdeva, da bi naj akustično realizirali polglasnik, v drugem primeru najbrž zaradi redukcije pri pregibanju?


    Odgovor:

    V besedi videz in v orodniški obliki z ognjem je izgovor s širokim, torej nepolgasniškim e utemeljen zgodovinsko in sistemsko ter v rabi pri večini govorcev, zato je zapovedan tudi v govorjenem zbornem jeziku. Izgovor s polglasnikom je pričakovati pri govorcih z narečno podlago v kakem bolj reducirajočih govorov, med katere spada tudi današnja ljubljanska mestna govorica.

    Marko Snoj (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.