×

Izvor priimka »Vesnaver«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Vesnaver.


  Odgovor:

  Priimek Vesnaver (28 oseb, od tega 13 v obalno-kraški stat. regiji), ima še različici Veznaver (15 oseb) in Vežnaver (56 oseb, od tega 48 v obalno-kraški regiji). Po podatkih Bezlajevega Začasnega slovarja slovenskih priimkov (1974), ki pa ne vsebuje podatkov za Slovensko Istro, sta 1931 v Sloveniji obstajala samo priimka Vesnaver (mariborski okraj) in Veznaver (ptujski in mariborski okraj).

  Glonarjev Poučni slovar (1933) navaja dva zaselka Vesnaver v Istri: prvega v vasi Žbandaj pri Poreču, drugega v vasi Zamask pri Motovunu. Istrski zgodovinar Giovanni Vesnaver (1850-1907) je bil doma iz Oprtalja.

  Žarišče priimka je najverjetneje v Istri, ni pa mogoče podati zanesljive razlage brez historičnih zapisov iz matičnih knjig. Zdi se, da je nastal kot stanovniško ime z nemškim obrazilom -er iz mikrotoponima in pomeni prebivalca ali prišleka iz kraja, ki je skrit v priimku. Mikrotoponim je videti nemška zloženka z drugim elementom Aue 'loka'.

  Prim. priimke Kunaver, Fridauer, Grafenauer, Pirnauer, Antauer, tudi priimek Vinaver, ki ga je nosil srbski pisatelj židovskega rodu Stanislav Vinaver (1891–1955).

  Silvo Torkar (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.