×

Izvor priimka »Vesnaver«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimka Vesnaver.


  Odgovor:

  Priimek Vesnaver (28 oseb, od tega 13 v obalno-kraški stat. regiji), ima še različici Veznaver (15 oseb) in Vežnaver (56 oseb, od tega 48 v obalno-kraški regiji). Po podatkih Bezlajevega Začasnega slovarja slovenskih priimkov (1974), ki pa ne vsebuje podatkov za Slovensko Istro, sta 1931 v Sloveniji obstajala samo priimka Vesnaver (mariborski okraj) in Veznaver (ptujski in mariborski okraj).

  Glonarjev Poučni slovar (1933) navaja dva zaselka Vesnaver v Istri: prvega v vasi Žbandaj pri Poreču, drugega v vasi Zamask pri Motovunu. Istrski zgodovinar Giovanni Vesnaver (1850-1907) je bil doma iz Oprtalja.

  Žarišče priimka je najverjetneje v Istri, ni pa mogoče podati zanesljive razlage brez historičnih zapisov iz matičnih knjig. Zdi se, da je nastal kot stanovniško ime z nemškim obrazilom -er iz mikrotoponima in pomeni prebivalca ali prišleka iz kraja, ki je skrit v priimku. Mikrotoponim je videti nemška zloženka z drugim elementom Aue 'loka'.

  Prim. priimke Kunaver, Fridauer, Grafenauer, Pirnauer, Antauer, tudi priimek Vinaver, ki ga je nosil srbski pisatelj židovskega rodu Stanislav Vinaver (1891–1955).

  Silvo Torkar (januar 2015)