×

»Zasavska Sveta gora« in zapis velike začetnice
  • Vprašanje:

    Zanima me velika začetnica pri poimenovanju hriba ZASAVSKA SVETA GORA.


    Odgovor:

    Ime vzpetine Zasavska Sveta gora sledi pravopisnemu pravilu SP 2001 v členu 73, ki pravi, da v nenaselbinskih imenih pišemo prvo sestavino zmeraj z veliko začetnico, neprve sestavine pa z malo, če same niso lastno ime. Lastnoimenskost zveze Sveta gora ni vprašljiva, saj se je vzpetina prej imenovala Sveta gora nad Litijo, sicer pa ime Sveta gora že izpričano na našem področju. S tem izrazom je poimenovana tudi bolj znana Sveta gora nad Solkanom.

    Helena Dobrovoljc (januar 2015)