×

Sklanjanje priimka »Doberšek«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno sklanja priimek Doberšek: Doberška ali Doberšeka?


  Odgovor:

  Imena, ki se končajo z obrazilom -šek, pregibamo tako, da v stranskih (tj. neimenovalniških) sklonih polglasnik, ki se piše kot e, izpuščamo Doberšek -ška.

  Najpogosteje rabljeni priimki tega tipa po korpusu Gigafida so:

  • Čebašek -ška
  • Dobelšek -ška
  • Dolinšek -ška
  • Drevenšek -ška
  • Gajšek -ška
  • Gorišek -ška
  • Goršek -ška
  • Jazbinšek -ška
  • Jerovšek -ška
  • Jezeršek -ška
  • Lipovšek -ška
  • Marinšek -ška
  • Medvešek -ška
  • Petkovšek -ška
  • Planinšek -ška
  • Podgoršek -ška
  • Slatinšek -ška
  • Svetelšek -ška
  • Turnšek -ška
  • Tušek -ška
  • Vodušek -ška
  • Zakrajšek -ška
  • Zdolšek -ška

  Negotovost izvira iz rabe na vzhodu slovenskega jezikovnega prostora, kjer se govori -ščak, ki se je – kot uči Anton Bajec v Besedotvorju – reduciral v -šček in naprej v -šek. V -ščak ne prihaja do redukcije e-ja (govorjenega polglasnika) in spomin na rabo brez redukcije se v vzhodnih narečjih ohranja potem tudi v priimkih, kakršen je recimo Zakrajšek. V narečju seveda sklanjamo tako, kot se govori (torej od Zakrajšeka), v knjižnem jeziku pa edinole na način Zakrajška ipd.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.