×

Sklanjanje samostalnika »sin«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se sklanja samostalnik sin. Ali sta v dv. pravilni obe obliki:

  • im. sina/sinova,
  • daj. sinoma/sinovoma,
  • tož. sina/sinova,
  • mest. sinih/sinovih,
  • or. sinoma/sinovoma ter
  • v mn. im. sinovi/sini?

  Odgovor:

  Pravilne so tako oblike s podaljšano osnovo kot kratke oblike. Vendar so oblike s podaljšavo osnove bolj razširjene in bolj navadne (nezaznamovane):

  dv. sinôva, sinôv, sinôvoma, sinôva, pri sinôvih, s sinôvoma;

  mn. sinôvi, sinôv, sinôvom, sinôve, pri sinôvih, s sinôvi.

  V dvojini obstajajo tudi oblike brez podaljšave (sina), vendar so manj običajne. Množinska oblika sini je v knjižnem jeziku redka in stilno zaznamovana.

  Morfem -ov, ki se v sodobni knjižni slovenščini pojavlja zlasti pri samostalnikih, ki so v imenovalniku ednine enozložni in izgovorjeni z visokim tonom (npr. drog, jez, tok), predstavlja ostanek nekdanje praslovanske u-jevske sklanjatve. Raziskave sodobne jezikovne prakse kažejo, da je podaljševanje bolj uveljavljeno v množini, v dvojini se namreč pogosto dvojnično pojavljajo tudi oblike brez morfema -ov.

  Tanja Mirtič (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.