×

Izvor priimka »Štante«
  • Vprašanje:

    Ali mi lahko, prosim, pojasnite izvor priimka Štante?


    Odgovor:

    Priimek Štante (171 oseb, od tega 139 v savinjski stat. regiji) ima različice Stante (31 oseb, od tega 21 v savinjski regiji), Stanta (11 oseb, vse v podravski in koroški regiji) in Štanta (99 oseb, od tega 64 v goriški regiji – Miren in okolica). Po mnenju imenoslovca akad. Franca Jakopina so ti priimki nastali iz krstnega imena Constantinus (Nekaj pripomb in dopolnil k Merkujevim Svetnikom v slovenskem imenoslovju, Pavle Merkù, Svetniki v slovenskem imenoslovju, Trst 1993, 151–154).

    Silvo Torkar (januar 2015)