×

Izvor priimka »Štante«
  • Vprašanje:

    Ali mi lahko, prosim, pojasnite izvor priimka Štante?


    Odgovor:

    Priimek Štante (171 oseb, od tega 139 v savinjski stat. regiji) ima različice Stante (31 oseb, od tega 21 v savinjski regiji), Stanta (11 oseb, vse v podravski in koroški regiji) in Štanta (99 oseb, od tega 64 v goriški regiji – Miren in okolica). Po mnenju imenoslovca akad. Franca Jakopina so ti priimki nastali iz krstnega imena Constantinus (Nekaj pripomb in dopolnil k Merkujevim Svetnikom v slovenskem imenoslovju, Pavle Merkù, Svetniki v slovenskem imenoslovju, Trst 1993, 151–154).

    Silvo Torkar (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.