×

Izglagolska pridevniška oblika »zamisljiv«
 • Vprašanje:

  Pri glagolu izslediti dobimo pridevnik izsledljiv. Pri tvorjenju besedil pogosto uporabljam glagol zamisliti (najpogosteje dovršnik). Ker tvorjenke po gornjem zgledu ni ne v SSKJ ne v SP, jo tvorim po besedotvornih pravilih. Sicer sem sam v dvomih, ali naj bo zamisljiv/zamišljiv oziroma v zanikani obliki nezamišljiv/nezamisljiv.


  Odgovor:

  Pridevnik zamisljiv vsebuje pripono -ljiv, ki jo uporabljamo predvsem za tvorbo izglagolskih pridevnikov s pomenom 'tak, na katerem je mogoče izvršiti pomen glagolskega dejanja'. Nastal je torej iz zamisl-ljiv. Pripona -ljiv ne vpliva na sičnik v izglasju besedotvorne podstave, kar je dokazljivo s primeri zaposljiv, zapisljiv, prizanesljiv, zbrisljiv, zdrsljiv ipd. Prav je torej samo zamisljiv in nezamisljiv. Temu pritrjuje tudi raba, saj je v besedilnem korpusu Gigafida razmerje med nezamisljiv in nezamišljiv kar 157 : 1.

  Vprašanje, ali vendarle ne bi bilo pravilneje zamišljiv, verjetno izvira iz vpliva korensko sorodne in pogoste besede domišljija, ki pa se od tu obravnavanih pridevnikov bistveno razlikuje v tem, da ni tvorjenka iz dovršnega zamisliti si, temveč iz nedovršnega domišljati si.

  Marko Snoj (januar 2015)