×

Izbira ustreznega sklona ob zanikanju (2)
 • Vprašanje:

  Zanima me, katera oblika povedi je v naslednjem primeru ustrezna:

  • Ni se počutila srečno.
  • Ni se počutila srečne.

  Odgovor:

  Odgovor na Vaše vprašanje ni povsem enoznačen, saj raba v tem in podobnih primerih v ednini kot sorazmerno enakovredno izkazuje kar tri možnosti:

  1. imenovalnik: ni se počutila srečnA
  2. tožilnik: ni se počutila srečnO
  3. rodilnik: ni se počutila srečnE

  Nekoliko drugače je v množini, kjer prevladuje zlasti tožilnik (v ženskem spolu gre lahko seveda tudi za imenovalnik), medtem ko se rodilnik (niso se počutili *srečnIH) načeloma sploh ne rabi:

  1. tožilnik (moški spol): niso se počutili srečnE
  2. tožilnik/imenovalnik (ženski spol): niso se počutile srečnE

  Podobno kot v množini za ženski spol v ednini ne moremo zanesljivo ločevati med rodilnikom in tožilnikom, saj se v slednjem pogosto rabi t. i. navezovalna oblika:

  1. tožilnik/rodilnik: ni se počutil srečnEGA
  2. imenovalnik/tožilnik: ni se počutil srečen

  Glede na vse navedeno bi priporočali rabo ali imenovalnika ali tožilnika (Ni se počutila srečnA/srečnO), saj v množini rodlinik ni izkazan (Niso se počutili *srečnIH), pa tudi pri moškem spolu gre pri rabi oblike, ki je sicer tudi rodilniška, najverjetneje za navezovalno obliko v tožilniku (Ni se počutil srečnEGA).

  Vsekakor pa v primeru počutiti se KAKŠEN in podobnih nikakor ne gre za predmet prehodnega dejanja, ki bi ob zanikanju stopil v rodilnik, temveč gre skladenjsko za obvezno znotrajglagolsko dopolnilo – v nasprotju s prehodnimi nedovršnimi glagoli, ki so besedilno lahko uresničeni brez predmeta, npr. delali so, pisal je, iskala je, namreč besedilno brez tega dopolnila sploh ne more biti uresničen (počuti se ?).

  Ker ne gre za predmet prehodnega dejanja, torej tudi za rabo rodilnika ni prave osnove (kakor ugotavlja že Breznik v svoji razpravi Stavčna negacija v slovenščini, prim. Breznik 1982: 272). V ednini ženskega spola do neke mere izkazana raba rodilnika je nastala po analogiji s prehodnimi glagoli, kjer ob zanikanju predmet stopi v rodilnik. Ker v moškem spolu ob sovpadu navezovalne tožilniške oblike z rodilniško ni izkazana eksplicitno, v množini pa sploh ne, je z jezikovnosistemskega vidika ne priporočamo, pač pa priporočamo rabo ali imenovalnika ali tožilnika (ne počuti se srečnA/srečnO).

  Domen Krvina (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.