×

Sklanjanje imena »Matthew«
 • Vprašanje:

  Kako se sklanja tuje ime Matthew?

  Je v 6. sklonu - z Matthewem ali z Matthewom? Računalnik mi kaže prvo različico, slovar drugo (ker naj bi se sklanjalo po sistemu imen James, Holmes itd; toda za e-jem ne sledi soglasnik v izgovorjavi, ampak samooglasnik).


  Odgovor:

  Ime Matthew spada v skupino redkih imen, ki jih v slovenščini sklanjamo z glasovnimi končnicami, v pisavi pa tega ne nakazujemo. Na posebnost opozarjajo pravopisna pravila v členu 784, kjer je zapisano, da imena na:

  1. naglašeni samoglasnik kot Dumas [dimá], Diderot [didró],

  2. govorjeni r kot Macquart [makár],

  3. nenaglašeni samoglasnik kot Andrew [éndru/êndru] (tako tudi Matthew),

  v rodilniku osnovo podaljšujejo z j (toda le v izgovoru!, v zapisu se to ne odraža). Enako je v orodniku, kjer je orodniška končnica zaradi govornega izglasja preglašena, v zapisu pa je dopuščena dvojnica. Morda bo ta dvojnost bolje razvidna iz preglednice:

  imenovalnik rodilnik orodnik
  Dumas [dimá] Dumasa [dimája] Dumasom/Dumasem [dimájem]
  Macquart [makár] Macquarta [makárja] Macquartom/Macquartem [makárjem]
  Matthew [mêtju] Matthewa [mêtjuja] Matthewom/Matthewem [mêtjujem]

  Helena Dobrovoljc (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.