×

Diagrami so »stolpični« ali »stolpčni«?
  • Vprašanje:

    Zanima me pravilna pridevniška oblika v naslednji povedi: Podatke smo podali v obliki stolpičnih/stolpčnih diagramov.


    Odgovor:

    Ker pri diagramih govorimo o stolpcih in ne stolpičih ali stolpícah (= kolumnah), moramo uporabiti pridevnik stolpčni.

    Marko Snoj (januar 2015)