×

Leksikografska vrzel: »asociirati na«
 • Vprašanje:

  Ali je zveza asociirati na neknjižna, glede na to, da je ni mogoče najti ne v SSKJ ne v SP?


  Odgovor:

  Zveza glagola asociirati s predlogom na v pomenu 'spominjati na' oz. tudi 'namigovati/napeljevati na', kakor lahko sklepamo iz jezikovnega stanja v korpusnem gradivu, se v knjižnem jeziku uveljavlja – uporablja se mdr. v časopisih oz. revijah Dnevnik, Delo in Mladina, na portalu rtv.slo itd. V obstoječih slovarskih priročnikih še ni zabeležena, bo pa vsekakor vključena v nastajajoče priročnike na inštitutskem portalu www.fran.si.

  Tako lahko zvezo (tudi) v knjižnem jeziku uporabljate, tudi če še ni uslovarjena – širša ko bo raba, bolj upravičena bo vključitev zveze v novonastajajoče priročnike.

  Predlog na ob obliki glagola asociirati v SSKJ-ju ni bil zapisan, ker za to pri glagolu ni bilo dovolj gradiva (v listkovni kartoteki sta le dva zapisa). Isti predlog pa najdemo v geslu asociacija: »prizor mu je vzbudil asociacijo na doživljaj v mladosti«.

  Domen Krvina, Peter Weiss (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.