×

Ali se delež nečesa povečuje ali povišuje?
 • Vprašanje:

  Imam vprašanje: ali se delež nečesa povečuje ali povišuje? Če imamo podatke izražene odstotkovno, verjetno povišuje.

  Kaj pa če rečemo na splošno: npr. delež kadilcev se povečuje/povišuje?


  Odgovor:

  V slovenščini so tradicionalno deleži lahko le veliki ali majhni (in ekspresivno levji). V besedilnih korpusih je raba je izrazov velik delež in majhen delež približno 4-krat pogostejša od izrazov visok delež oz. nizek delež (ki ju dolgujemo angleščini). Izhajajoč iz teh podatkov, se deleži pri nas povečujejo (ali večajo) ali zmanjšujejo ( ali manjšajo), kar potrjuje tudi raba. V besedilnem korpusu Gigafida je razmerje med izrazi zvišati delež, povišati delež in povečati delež 23 : 4 : 421.

  Marko Snoj (januar 2015)