×

Sklanjanje imena »Monica«
 • Vprašanje:

  Rada bi razumela, kako se pravilno piše sklanjano italijansko ime Monica.


  Odgovor:

  Tuja lastna imena zapisujemo v paradigmi tako, kot so zapisana v imenovalniku, spreminja se le sklonilo: Monica [mónika] Monice [mónike] Monici [móniki] Monico [móniko] Monici [móniki] Monico [móniki]. Morda vas je zmotilo to, da bi se rodilnik Monice v italijanščini izgovoril [móniče]. Izgovor [mónike] bi bil v italijanščini res zakoličen kot Moniche.

  Kljub temu da bi obliki Monice in Monici Italijani brez znanja slovenščine brali po svoje (kot [móniče] in [móniči]), ime pregibamo z našimi sklonili, ki jih dodajamo osnovi, kakršna je v imenovalniku ednine. Podobna zadrega je pri poljskem priimku papeža Janeza Pavla II., Wojtyła: čeprav Poljaki pred končnico -e ne pišejo ł-ja, ampak l, pri nas (v dovolj skrbno oblikovanem besedilu) ostaja tudi v rodilniku oblika z ł-jem, torej Wojtyłe.

  Podomačeno zapisujemo le redka tuja imena zgodovinskih osebnosti, ki so se podomačila v desetletjih rabe, ali imena, za katera velja dogovorno pravilo, npr.:

  • imena zg. osebnosti (Krištof Kolumb, Kalvin, Luter ...),
  • imena papežev (Janez Pavel, Frančišek ...),
  • zgodovinska imena kraljev, vladarjev, njihovih rodbin (Jurij II., Marija Terezija, Andeški ...) ipd.

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.