×

Svojilni pridevnik imena »Rae«
 • Vprašanje:

  Kako se pravilno sklanja angleško žensko ime Rae?

  • RaeRaeina prijateljica, Raeine prijateljice, Raeini prijateljici itd.

  ali pa s podaljšanim j:

  • RaeRaejina prijateljica, Raejine prijateljice ...

  Odgovor:

  Ime Rae sodi v tretjo žensko sklanjatev in se sklanja enako kot ženska imena Karmen, Nives, Dagmar, torej z neglasovnimi končnicami (poljudno pravimo, da so nesklonljiva, saj imajo v vseh sklonih enako obliko). Zapisali bi torej od Rae; pri Rae; poklicala je Rae itd.

  Kar zanima vas, pa ni sklanjanje, temveč tvorjenje svojilnega pridevnika iz imena Rae. Ustrezna oblika je Raejin. Pred obrazilo -in torej dodamo še vmesni -j-, enako kot pri podobnih tujih nesklonljivih imenih, ki se končujejo na dvoglasnik, npr. MoiMoijin; ZoeZoejin, LiuLiujin.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2015)