×

Dvojno zanikanje
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali moramo v spodnji povedi uporabiti dvojno zanikanje, če želimo povedati, da npr. menimo, da bo nekdo nekoč postal odličen slikar:

  • Ne dvomim, da bo nekoč postal odličen slikar.
  • Ne dvomim, da ne bo nekoč postal odličen slikar.

  Odgovor:

  Obe izjavi razumemo enako in za nobeno od njiju ne moremo reči, da je boljša. Nevtralizirano zanikanje, kot se imenuje ta skladenjski pojav, je dobro predstavljeno in ponazorjeno v Slovenski slovnici Jožeta Toporišiča iz leta 2004, str. 498–499, s primerom Bal se je, da mu vlak ne bi ušel, ki pomensko ustreza vzporednemu Bal se je, da bi mu vlak ušel.

  Nekaj razlike pa morda vendarle je, dodaja Toporišič: »Prvič se stvar razume kot odganjanje misli, strahu, da bo vlak odšel itd., drugič je verjetnost zanj prezgodnjega odhoda večja.«

  Peter Weiss (januar 2015)


Prijavite se za odgovor