×

Pisna dvojnica: »čičerika« in »čičerka«
 • Vprašanje:

  Opažam, da sta v rabi tako samostalnik čičerka kot tudi čičerika.

  Kako in zakaj je prišlo do rabe obeh? Ali lahko rečemo, da je kateri pravilnejši?


  Odgovor:

  Vse od 16. stoletja se je beseda uporabljala le v obliki čičerka, kar je tudi etimološko upravičeno, saj gre za izposojenko iz italijanske cicerchia. Na prelomu tisočletja pa se je začela uveljavljati hiperkorektna različica číčerika, kot da bi v izgovoru čičerka zaradi narečnega upada manjkal en i, kot da bi šlo v besedi za isti pojav, kot ga poznamo npr. iz narečne izgovarjave fábrka za pisano fábrika (kjer je pisava fábrika tudi etimološko upravičena). Hiperkorektni izgovor in zapis číčerika je bil dodatno podkrepljen z dejstvom, da mnoga poimenovanja rastlin ali njihovih delov vsebujejo pripono -ika, npr. paprika, hermelika, sadika, mladika, bodika, jerebika. Ker je večina teh besed naglašena na priponi, se je tudi obravnavana začela izgovarjati kot čičeríka.

  Kaj je prav, določajo štiri merila: raba, sistem, izročilo in gospodarnost. V obravnavanem primeru izročilo in gospodarnost govorita v prid číčerke, sistem, zaradi katerega je nastala sprememba, pa v prid čičeríke. V jezikovnih korpusih, ki odsevajo rabo, sta različici približno enako zastopani, je pa opazno, da raba čičerike narašča, čičerke pa upada. Druga izdaja SSKJ navaja obe različici kot enakovredni.

  Z eno povedjo: V preteklosti je bilo sprejemljivo samo čičerka, danes je sprejemljivo čičerka in čičerika, v prihodnosti, ki je sicer ne moremo zanesljivo napovedati, pa vse bolje kaže sistemsko prenarejeni različici čičerika.

  Marko Snoj (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.